Zolo Rorák

ľudový liečiteľ a chiropraktik

Jegorovová 20, Lučenec – Opatová

prax 38 rokov
žiak Pištu Báčiho zo Selíc