1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
1 deň
2 dni
15€
25€
30€
40€
80€
150€

Ceny za prenájom sú vrátane energií. Ak by ste mali záujem kúriť v krbe, cena bude doplnená o sumu za drevo.
Ceny za prenájom priestorov je možné stanoviť aj dohodou.
Cena priestoru je stanovená aj podľa toho na aký účel budú priestory prenajímané, a ako často.